Harlem

Harlem

Dimensoes: 

Base_ w220 x d220 x h480 mm